מדפסות ‏‎HP Sprocket‏ - ה-Sprocket לא מתחברת או מדפיסה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Sprocket Photo, מדפסות HP Sprocket 200, מדפסות HP Sprocket Plus ומדפסות HP Sprocket 2-in-1, ולאפליקציה HP Sprocket עבור התקנים ניידים בעלי מערכת הפעלה Android ו-Apple iOS.
לאחר שליחת עבודת הדפסה אל Sprocket, עבודת ההדפסה אינה מודפסת. ודא ש-Sprocket טעונה ומחוברת להתקן הנייד שלך בחיבור Bluetooth, ושהקושחה של Sprocket עדכנית.

שלב 1: הפעלת Sprocket ובדיקת מצב הסוללה

ייתכן ש-Sprocket כובתה או שהסוללה זקוקה לטעינה. השתמש באפליקציה HP sprocket כדי לבדוק את מצב הסוללה, ואז שנה את הגדרת הכיבוי האוטומטי.
 1. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה כדי להפעיל את Sprocket, ואז פתח את האפליקציה HP sprocket.
 2. הקש על סמל התפריט ולאחר מכן הקש על sprocket.
 3. הקש על ניהול מדפסות, ודא ש-Sprocket נבחרה, ולאחר מכן הקש על הגדרות מדפסת.
 4. תחת הסעיף מצב אתר את סוללה.
  • אם רמת הטעינה של הסוללה היא 25% ומעלה, המשך בביצוע שלבים אלה.
  • אם רמת הטעינה של הסוללה היא 24% או פחות, טען את הסוללה במשך 30 דקות, ולאחר מכן המשך בביצוע שלבים אלה.
 5. הקש על כיבוי אוטומטי כדי לשנות את מועד הכיבוי של Sprocket במידת הצורך.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: טעינת נייר צילום במגש הקלט של Sprocket

בדוק את מגש הקלט, וודא שנייר הצילום נטען.
 1. כבה את Sprocket, ולאחר מכן הסר את מכסה הנייר.
 2. הקפד לטעון נייר צילום Sprocket, עד עשרה גיליונות, כאשר הלוגו של HP מופנה כלפי מטה.
  נייר צילום Sprocket כאשר הלוגו של HP מופנה כלפי מטה
 3. החלף את מכסה הנייר, ולאחר מכן הפעל את Sprocket.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: אשר את הגדרות ההתקן הנייד

ודא שהגדרות ההתקן הנייד שלך מאפשרות חיבור עם ה-Sprocket.
 1. הפעל את Sprocket.
 2. פתח את תפריט הגדרות ה-Bluetooth בהתקן הנייד שלך, ואז ודא שה-Bluetooth אופשר.
 3. התקני Android: בהתקן הנייד שלך, פתח את תפריט מיקום או שירותי מיקום, ואז ודא שההגדרה מופעלת.
  הערה:
  באפשרותך להפעיל את הרשאת המיקום כדי להתחבר ולהדפיס, ולאחר מכן לכבות אותה כשאינך משתמש ב-Sprocket.
  דוגמה לתפריט מיקום ב-Android
 4. במכשיר הנייד, פתח את אפליקציית HP Sprocket.
 5. הקש על הסמל תפריט , הקש על sprocket, ולאחר מכן הקש על ניהול מדפסות.
  מוצגת רשימה של מדפסות Sprockets זמינות.
  • אם Sprocket שלך מופיעה: Sprocket מחוברת.
  • אם Sprocket שלך לא מופיעה: הקש על הוספת מדפסת חדשה, ולאחר מכן הקש על שם ה-Sprocket שלך.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: איפוס ההתקן הנייד ו-Sprocket

אפס את ההתקן הנייד ואת Sprocket כדי למחוק את כל מצבי השגיאה.
 1. כבה את ההתקן הנייד שלך;‏ ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
 2. הפעל את Sprocket.
 3. אתר את לחצן האיפוס.
  • מדפסת תמונות HP Sprocket: הכנס סיכה ישרה לנקודת הגישה שלצד יציאת ה-micro-USB לטעינה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן איפוס במשך 3 שניות. ‏Sprocket מתאפסת ונכבית.
   איתור לחצן האיפוס עבור מדפסת התמונות HP Sprocket
  • מדפסת HP Sprocket 200: הסר את מכסה הנייר, ולאחר מכן השתמש בחפץ דק, כגון עט או מהדק, כדי ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן האיפוס במשך 3 שניות. ‏Sprocket מתאפסת ונכבית.
   איתור לחצן האיפוס במדפסת HP Sprocket 200
  • מדפסת HP Sprocket Plus: הסר את מכסה הנייר, הכנס סיכה ישרה לנקודת הגישה שלצד מגש הקלט, ולאחר מכן לחץ על לחצן האיפוס במשך 3 שניות. ‏Sprocket מתאפסת ונכבית.
   איתור לחצן האיפוס במדפסת HP Sprocket Plus
  • ‏‎HP Sprocket 2-in-1: הסר את מכסה הנייר, הכנס סיכה ישרה לנקודת הגישה שלצד מגש הקלט, ולאחר מכן לחץ על לחצן האיפוס במשך 3 שניות. ‏Sprocket מתאפסת ונכבית.
   איתור לחצן האיפוס ב-HP Sprocket 2-in-1
 4. ‏הפעל את Sprocket.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 5: שדרוג הקושחה של Sprocket

‏HP מוציאה באופן סדיר עדכוני קושחה. שדרוג הקושחה של Sprocket עשוי לפתור את הבעיה.
 1. ודא ש-Sprocket דלוקה ושההתקן הנייד שלך מחובר לאינטרנט.
 2. בהתקן הנייד, פתח את אפליקציית HP sprocket.
 3. הקש על סמל התפריט ולאחר מכן הקש על sprocket.
 4. הקש על ניהול מדפסות, ודא ש-Sprocket נבחרה, ולאחר מכן הקש על הגדרות מדפסת.
 5. חפש שדרוג קושחה.
  • אם מופיע שדרוג קושחה, הקש על השג שדרוג קושחה, ועקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את העדכון.
  • אם אפשרות שדרוג הקושחה אינה מוצגת, הקושחה מעודכנת.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 6: פנייה לתמיכת הלקוחות של HP

אם השלמת את כל השלבים הקודמים, והבעיה לא נפתרה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.
עזור לנו להשתפר על ידי מתן משוב על חוויית השימוש במסמך.