HP Sprocket-skrivare - Förbättra utskriftskvaliteten

Det här dokumentet gäller för HP Sprocket-skrivare och HP sprocket-appen.
Utskrivna foton håller inte förväntad kvalitet. Procedurerna i det här dokumentet bör vara till hjälp vid problem med utskriftskvaliteten, till exempel:
 • Mörka, ljusa eller bleka områden
 • Linjer eller ränder
 • Konturproblem, till exempel suddiga eller oskarpa områden
 • Felaktigt återgivna färger, till exempel rosa eller lila himmel eller felaktiga hudtoner

Steg 1: Använd äkta HP ZINK-fotopapper

ZINK tillverkar anpassade fotopapper för olika skrivare, t.ex. Polaroid, LG och HP. För bästa resultat rekommenderar HP att du använder äkta HP ZINK-fotopapper för Sprocket. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos icke HP fotopapper. Om du inte använder HP-fotopapper löser stegen i detta dokument kanske inte problemet.
För att köpa äkta HP-fotopapper, gå till HP Sprocket-hemsidan. Du kan också köpa fotopapper via HP sprocket-appen och från andra återförsäljare.
Om problemet kvarstår trots att du använder äkta HP-fotopapper ska du fortsätta till nästa steg.

Steg 2: Uppdatera HP Sprockets inbyggda programvara

HP släpper regelbundet skrivaruppdateringar. Uppgradering av den inbyggda programvaran kan lösa problemet.
 1. Kontrollera att 2-in-1 är på och att din mobilenhet är uppkopplad till internet.
 2. På din mobila enhet öppnar du HP Sprocket-appen.
 3. Tryck på ikonen Meny och sedan på sprocket.
 4. Tryck Hantera skrivare. Kontrollera att Sprocket är vald. Tryck sedan på Skrivarinställningar.
 5. Under avsnittet Status letar du upp Batteri.
  • Om batteriladdningen är 25 % eller högre, fortsätt med dessa steg.
  • Om batteriladdningen är 24 % eller lägre ska du ladda batteriet i minst 30 minuter och sedan fortsätta med dessa steg.
 6. Tryck på Skrivarinställningar och leta sedan efter en uppgradering av inbyggd programvara.
  • Om en uppgradering av inbyggd programvara visas trycker du på Skaffa uppgradering av inbyggd programvara. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen.
  • Om ett alternativ för uppgradering av inbyggd programvara inte visas så är den inbyggda programvaran uppdaterad.
Skicka en utskrift. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 3: Rengör Sprockets pappersrullvalsarna

Smuts eller skräp på pappersbanan kan orsaka problem med utskriftskvaliteten. Rengör pappersvalsarna med hjälp av det färgade utskriftskvalitetskortet (tidigare kallat Smartsheet) som kommer från samma förpackning som det HP ZINK-fotopapper som ligger i Sprocket-skrivaren.
obs!
Använd inte ett färgat kort från någon annan fotopappersförpackning eftersom det då kan uppstå utskriftsproblem.
 1. Ta bort pappersluckan och ta sedan bort fotopapperet från inmatningsfacket.
 2. Kontrollera fotopappret och ta bort mycket böjda, skrynkliga eller sönderrivna papper från bunten.
 3. Lägg i fotopapperet med det färgade kortet längst ned i bunten med streckkoden vänd nedåt.
 4. Sätt tillbaka pappersluckan och vänta sedan medan Sprocket detekterar och rengör pappersbanans valsar med hjälp av det färgade kortet.
  Om Sprocket inte detekterar det färgade kortet automatiskt kan du starta rengöringsprocessen manuellt genom att skicka ett utskriftsjobb.
Om utskriftskvaliteten är oacceptabel fortsätter du till nästa steg.

Steg 4: Andra åtgärder att pröva

De här tipsen kan förbättra utskriftskvaliteten.
 • Kontrollera ljuset är tillräcklig för att se tydligt motivet av fotot. Använd blixten på din mobila enhet för att förbättra fotot kvaliteten.
 • Använd Autofix-funktionen i HP sprocket-appen. Tryck på Redigera eller redigera-ikonen på skärmen Förhandsgranskning och tryck på Autofix-trollstaven eller . Appen justerar fotot automatiskt. Tryck på Avbockning för att spara ändringarna och tryck därefter på ikonen Skriv ut .
 • Använd HP Sprocket-appen för att justera fotokontrasten och ljusstyrkan. På förhandsgranskningsskärmen trycker du på Redigera eller ikonen Redigera . Tryck på ikonen Justeringar . Anpassa ljusstyrkan och kontrasten, tryck på Avbockning för att spara ändringar och tryck sedan på ikonen Skriv ut .
 • Låt Sprocket svalna i några minuter mellan utskrifterna.
  När Sprocket blir för varm kan ett nedkylningsmeddelande visas på HP Sprocket-appen. Låt Sprocket svalna och tryck sedan på OK för att ta bort meddelandet.
 • Förvara fotopapperet på en sval och torr plats och undvik kontakt med vatten. Om vatten spills på ett foto, torka bort det så snart som möjligt för att förhindra skador på fotot.
Hjälp oss att bli bättre genom att lämna feedback om din åsikt om dokumentet.